Autosalon SUZUKI v Přerově

GARANCE

Záruka

Váš distributor SUZUKI MOTOR CZECH je zárukou, že Váš nový automobil Suzuki byl vyroben v plném souladu s vysokým standardem výrobků firmy Suzuki a že úspěšně prošel všemi technickými kontrolami a prohlídkami ještě než byl dodán Vašemu dealerovi Suzuki, který provedl finální kontrolu a přípravu Vašeho vozu pro provoz.
Vedle zákonné záruky poskytovatele Vám tímto firma Suzuki jako výrobce garantuje, že i v onom nepravděpodobném případě, kdy během provozu dojde k poruše kterékoli části vozidla z důvodů vadného materiálu nebo chyby výroby, bude vadná součástka zdarma opravena nebo zdarma nahrazena novou součástkou, podle uvážení výrobce.

ZÁRUKY POSKYTOVANÉ NA NOVÉ VOZIDLO

Záruční doba na nový vůz poskytovaná výrobcem, po kterou máte nárok na bezplatnou opravu je limitovaná 36 měsíci nebo ujetými 100.000 km (podle toho, kterého z limitů je dosaženo dříve).

Podmínky poskytnutí záruk nebo výjimky z nich:

 • vozidlo bylo poskytováno v souladu s pokyny obsaženými v Příručce pro majitele vozidla, jeho servis byl prováděn v souladu s doporučeními výrobce
 • vozidlo nebylo zanedbáváno, přetěžováno, nebo upravováno, a nebylo používáno k závodění v soutěžích nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno

Záruky výrobce se nevztahují:

 • na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, jako např. pneumatiky, stárnutí pryžových dílů, stírátka, brzdové kotouče, brzdové obložení, spojkové obložení, žárovky, pojistky, koberce podlahy, čalounění, skla
 • závady a poškození vzniklé zanedbáním doporučené údržby
 • jakékoliv mechanické poškození
 • prorezavění výfukového systému a jeho částí
 • přestavby vozu, nebo pohonné jednotky

ZÁRUKY POSKYTOVANÉ NA KAROSERII NOVÉHO VOZIDLA

SUZUKI MOTOR CZECH je Vám zárukou toho, že pokud by došlo během 12let od uvedení do provozu k prorezavění kteréhokoli z původních dílů karoserie (zevnitř směrem ven) máte nárok na opravu nebo výměnu tohoto dílu zdarma. Počátek této záruky se počítá od data uvedení do provozu, nebo první registrace (podle toho co nastalo dříve).

Prodloužená záruka na vozy SUZUKI

Pro nová vozidla Suzuki prodaná prostřednictvím sítě autorizovaných dealerů Suzuki Motor Czech, s.r.o. registrována v ČR a nepřekračující stáří 36 měsíců.

Za pojištění záruky následující po tříleté záruce výrobce je účtováno následující jednorázové pojistné. První den čtvrtého roku do první registra bude vždy zapsán do záručního ujednání jako datum začátku platnosti pojištění prodloužené záruky.

Pojištění prodloužené záruky může být sjednáno buď přímo v okamžiku prodeje nového vozu (nebo během prvních šesti měsíců po první registraci nebo do 10 000 najetých kilometrů v případě předváděcích vozů) za protekční pojistné (dřívější vstup) a nebo nejpozději do čtyř posledních týdnů počáteční záruky výrobce (při max. 100 000 celkově najetých kilometrů) při předložen pojistného do sedmi dnů.

Pojištění prodloužené záruky na nové vozy je platné buď na 12 nebo 24 měsíců a začíná po ukončení záruční doby výrobce a končí po ujetí 150 000 celkově najetých kilometrů od první registrace, pokud tohoto bude dosaženo před uplynutím sjednané záruční doby bez potřeby výpovědi. Předčasné zahájení prodloužené záruky bude platit při celkově najetých 100 000 km dosažených během tříleté záruky výrobce.

Ceny pojištění prodloužené záruky včetně 21% DPH:

Při koupi nového vozu a pro vozidla do 6 měsíců stáří a 10 000 celkově najetých km

Doba záruky 12 měsíců 24 měsíců
Alto, Splash, Swift 3 520,- vč. DPH 5 100,- vč. DPH
SX4, S-Cross, Jimny 4 500,- vč. DPH 6 550,- vč. DPH
Grand Vitara, Kizashi 5 850 - vč. DPH 8 500,- vč. DPH

Pro vozidla do 36 měsíců stáří a max. 100 000 celkově najetých km

Doba záruky 12 měsíců 24 měsíců
Alto, Splash, Swift 5 150,- vč. DPH 6 960,- vč. DPH
SX4, S-Cross, Jimny 6 280,- vč. DPH 8 680,- vč. DPH
Grand Vitara, Kizashi 7 900 - vč. DPH 11 000,- vč. DPH

Asistenční služba SUZUKI

Asistenční službu Suzuki získává zdarma každý zákazník, který si u nás zakoupí nový vůz.

 • služby Suzuki Asistence jsou poskytovány pro dobu 3 let od data předání vozidla
 • asistenční služby mohou využít klienti v případě nepojízdnosti vozidla nebo poruchy
 • asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně po celý rok
 • asistenční služby jsou poskytovány na území ČR a na geografickém území Evropy včetně evropské části Turecka, Islandu a španělské enklávy Ceuta, s výjimkou Běloruska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruské federace a Ukrajiny.

Rozsah poskytovaných služeb

Pokud se Vaše vozidlo stane nepojízdným v důsledku poruchy, Suzuki Asistence pro Vás zorganizuje a uhradí tyto služby:

 • oprava na místě (v případě drobných poruch)
 • odtah do nebližšího autorizovaného servisu Suzuki
 • parkovné (pokud není možné v danou chvíli využít služeb servisu, zabezpečíme dočasné odstavení vozidla na bezpečném místě, jeho uschování).

Rozšířené asistenční služby

V rámci doplňkových služeb si můžete v případě, že vozidlo nebude možné opravit týž den, zvolit z jednu z následujících variant:

 • zapůjčení náhradního vozidla, nebo ubytování v hotelu, nebo pokračování v cestě /návrat do místa bydliště

Asistenční služby Suzuki nejsou jen pro nové zákazníky, kteří si zakoupili nový vůz. V případě, že by jste měli zájem o sjednání asistenční služby, neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení.