Suzuki Swift

Bezpečnost vozů Suzuki Swift Sport

Bezpečnost a praktičnost

Nebezpečí přichází ve chvíli, kdy řidič ztratí kontrolu nad vozidlem. To je důvod, proč bezpečnostní technologie Suzuki drží krok se zvýšeným výkonem nového Swiftu Sport. Posádku chrání pomocí vylepšených a nových bezpečnostních funkcí.

Suzuki Safety Support

Suzuki Safety Support je komplex asistenčních technologií, které zvyšují bezpečnost v nouzových situacích pomocí funkcí, jako je přednárazové brzdění, varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu a další. Nový Swift Sport je standardně vybaven systémem DSBS (Dual Sensor Brake Support). Systém DSBS kombinuje monokulární kameru s laserovým snímačem, které jsou umístěny na čelním skle a zajišťují funkce přednárazového brzdění, varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu, systém udržování v jízdním pruhu a systém sledování únavy řidiče. Kombinace kamery, která vyniká v detekci chodců nebo značení jízdních pruhů na střední až delší vzdálenosti a laseru, jehož doménou jsou krátké vzdálenosti, a tma, zajišťuje velmi přesnou identifikaci hrozící nehody. Pro funkci adaptivního tempomatu (ACC) je k rozpoznávání vpředu jedoucích vozidel využíván milimetrový vlnový radar. Systém DSBS přispívá k mimořádné ochraně posádky, která si tak může s klidem na duši naplno vychutnat jízdu v novém Swiftu Sport.

Swift Sport

Dual Sensor Brake Support (DSBS)

Při jízdě využívá Swift Sport přednárazový systém s dvěma senzory. Kamera s monokulární optikou a laserový senzor sledují, zda nehrozí srážka s vpředu jedoucím vozem nebo chodcem. Při zjištění rizika systém podle situace reaguje jedním ze tří způsobů.

Schopnost monokulární kamery a laserového senzoru rozpoznat překážky, jízdní pruhy a dopravní značení má určitá omezení. Nespoléhejte se prosím jen na asistenční systémy. Vždy řiďte bezpečně.

Swift Sport

Systém udržování v jízdním pruhu

Při jízdě rychlostí od 60 do 160 km/h je jízdní pruh sledován monokulární kamerou. Pokud systém vyhodnotí, že vozidlo začíná pruh opouštět, automaticky pomůže řidiči jemnými zásahy do řízení vrátit se do původního směru.

Swift Sport

Varování před nechtěným opuštěním jízdního pruhu

Při jízdě rychlostí alespoň 60 km/h systém porovnává směr jízdy vozu s vypočítanou trajektorií mezi pruhy. V případě odchýlení od směru jízdy se spustí vizuální varování (zobrazení na displeji, blikající kontrolka) a začne vibrovat volant.

Systém sledování únavy řidiče

Při jízdě rychlostí alespoň 60 km/h systém sleduje směr jízdy vozu a varuje řidiče v případě, že "kličkuje", například z důvodu únavy.

Swift Sport

Automatické přepínání dálkových světel

Při jízdě rychlostí alespoň 40 km/h asistent dálkových světel automaticky přepíná mezi tlumenými a dálkovými světly v závislosti na okolním provozu a aktuálních světelných podmínkách.

Swift Sport

Adaptivní tempomat

Pokud před Swiftem Sport jede jiné vozidlo, adaptivní tempomat pomocí milimetrového radaru zjistí jeho přítomnost, přizpůsobí mu rychlost jízdy a udržuje bezpečný rozestup, nastavitelný ve třech stupních*. Pokud se jízdní pruh uvolní, adaptivní tempomat automaticky zrychlí na nastavenou rychlost (od 40 km/h do 160 km/h).

*Délka bezpečného rozestupu se liší v závislosti na rychlosti jízdy.

Swift Sport