Autosalon SUZUKI v Přerově

GARANCE

Záruka

Váš distributor SUZUKI MOTOR CZECH je zárukou, že Váš nový automobil Suzuki byl vyroben v plném souladu s vysokým standardem výrobků firmy Suzuki a že úspěšně prošel všemi technickými kontrolami a prohlídkami ještě než byl dodán Vašemu dealerovi Suzuki, který provedl finální kontrolu a přípravu Vašeho vozu pro provoz.
Vedle zákonné záruky poskytovatele Vám tímto firma Suzuki jako výrobce garantuje, že i v onom nepravděpodobném případě, kdy během provozu dojde k poruše kterékoli části vozidla z důvodů vadného materiálu nebo chyby výroby, bude vadná součástka zdarma opravena nebo zdarma nahrazena novou součástkou, podle uvážení výrobce.

ZÁRUKY POSKYTOVANÉ NA NOVÉ VOZIDLO

Záruční doba na nový vůz poskytovaná výrobcem, po kterou máte nárok na bezplatnou opravu je limitovaná 36 měsíci nebo ujetými 100.000 km (podle toho, kterého z limitů je dosaženo dříve).

Podmínky poskytnutí záruk nebo výjimky z nich:

  • vozidlo bylo poskytováno v souladu s pokyny obsaženými v Příručce pro majitele vozidla, jeho servis byl prováděn v souladu s doporučeními výrobce
  • vozidlo nebylo zanedbáváno, přetěžováno, nebo upravováno, a nebylo používáno k závodění v soutěžích nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno

Záruky výrobce se nevztahují:

  • na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, jako např. pneumatiky, stárnutí pryžových dílů, stírátka, brzdové kotouče, brzdové obložení, spojkové obložení, žárovky, pojistky, koberce podlahy, čalounění, skla
  • závady a poškození vzniklé zanedbáním doporučené údržby
  • jakékoliv mechanické poškození
  • prorezavění výfukového systému a jeho částí
  • přestavby vozu, nebo pohonné jednotky

ZÁRUKY POSKYTOVANÉ NA KAROSERII NOVÉHO VOZIDLA

SUZUKI MOTOR CZECH je Vám zárukou toho, že pokud by došlo během 12let od uvedení do provozu k prorezavění kteréhokoli z původních dílů karoserie (zevnitř směrem ven) máte nárok na opravu nebo výměnu tohoto dílu zdarma. Počátek této záruky se počítá od data uvedení do provozu, nebo první registrace (podle toho co nastalo dříve).